تاریخچه کشت قهوه در روآندا | قهوه روآندا

قهوه روآندا در سال ۱۹۴۴ در شرق آفریقای مرکزی در کشور روآندا یک کشتار دسته‌جمعی اتفاق می‌افتد. در پی این کشتار یک میلیون نفر از افراد این کشور از بین می‌روند که تعداد قابل توجهی از آنها کشاورزان این منطقه بودند. بقیه‌ی کشاورزان برای احیای تنها صنعت کشورشان یعنی قهوه تصمیم می‌گیرند هر کدام تنها ۲۰۰ درختچه‌ی قهوه را پرورش دهند. این اتفاق باعث به وجود آمدن رقابتی بین مناطق می‌شود که به واسطه‌ی آن کیفیت دانه‌های قهوه در این کشور افزایش می‌یابد. این کیفیت مورد توجه آژانس بین‌المللی توسعه‌ی قهوه‌ی آمریکا ( USAID ) قرار می‌گیرد و در سال

ادامه مطلب
قهوه روآندا