روتین روزانه‌ی یک باریستای اسپشیالیتی

به عنوان یک باریستای اسپشیالیتی ، این امتیاز را داریم که با زیباترین قهوه‌ی جهان کار کنیم. و زیبایی دیگر این قهوه این است که هیچ‌کدامشان شبیه دیگری نیست. چگونه بهترین کیفیت را از هر قهوه استخراج می‌کنیم؟ با صبر، تجربه و آزمودن بسیار. باریستای اسپشیالیتی ما، به عنوان باریستاهای اسپشیالیتی، با سینگل اوریجین‌ها ( Single Origins ) و قهوه‌های ترکیبی ( Blends ) کار می‌کنیم. ما قهوه‌های از نژاد‌های مختلف را در روش‌های متفاوت دم می‌کنیم – AeroPress، Pourovers و Syphon. و در نتیجه، متغیرها و پارامترها دائما تغییر می‌کنند. پیدا کردن بهترین رسپی برای هر قهوه یک چالش هیجان‌انگیز

ادامه مطلب
باریستای اسپشیالیتی