تاریخچه کشت قهوه در روآندا | قهوه روآندا

قهوه روآندا

در سال ۱۹۴۴ در شرق آفریقای مرکزی در کشور روآندا یک کشتار دسته‌جمعی اتفاق می‌افتد. در پی این کشتار یک میلیون نفر از افراد این کشور از بین می‌روند که تعداد قابل توجهی از آنها کشاورزان این منطقه بودند. بقیه‌ی کشاورزان برای احیای تنها صنعت کشورشان یعنی قهوه تصمیم می‌گیرند هر کدام تنها ۲۰۰ درختچه‌ی قهوه را پرورش دهند.

این اتفاق باعث به وجود آمدن رقابتی بین مناطق می‌شود که به واسطه‌ی آن کیفیت دانه‌های قهوه در این کشور افزایش می‌یابد. این کیفیت مورد توجه آژانس بین‌المللی توسعه‌ی قهوه‌ی آمریکا ( USAID ) قرار می‌گیرد و در سال ۲۰۰۴ اولین ایستگاه شستشوی قهوه در روآندا را احداث می‌کنند. پس از آن، پروژه‌های متعددی برای گسترش دانش و حمایت از نیروهای جوان کشاورز مثل PEARL و SPRED انجام می‌شوند که در نتیجه باعث به وجود آمدن هزاران مزرعه در ارتفاعات مناسب و آب و هوای فوق‌العاده برای رشد دانه‌های قهوه‌ی آرابیکا میشود و در حال حاضر یکی از با کیفیت‌ترین و جذاب‌ترین قهوه‌ها در دنیای قهوه‌های اسپشیالیتی هستند.

قهوه روآندا